Sommerskolen på Karmøy 2024

Om Sommerskolen på Karmøy

Hva
Sommerskolen på Karmøy består av orkesterspill, spennende valgfag, huskonserter, avslutningsforestilling, fellesorkester, bading, ballspill og mye annet moro som kan skje når man er en uke på leir sammen! Du bør ha spilt i minst 3 år for å delta.

Hvem
Instrumentalelever mellom 9 og 18 år. I utgangspunktet stryk og fløyte, men andre instrumenter vurderes utfra en fornuftig besetning.


Pris

Deltakeravgift
3700 NOK for UNOF-medlemmer. 4200 NOK for ikke-medlemmer.

Søskenmoderasjon 400 NOK pr. søsken.

Kontakt


Mer informasjon og påmelding på unofrogaland.no/sommerskolen-pa-karmoy/utlysning/.