UNG Komponist - Stipend 2021De Unges Orkesterforbund har, i samarbeid med Korpsnett Norge, Norges musikkhøgskole, Norsk Komponistforening og Forsvarets musikk, gleden av å utlyse UNG Komponist-stipendet 2021. Stipendet har en samlet verdi på 60 000,- kroner.

Stipendet skal gå til en ung komponist opp til og med 25 år, som holder et høyt nivå tilsvarende det man forventer av en student i komposisjonsfaget ved landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Om stipendet


Stipendet er en tredelt pakke som består av:

  • Arbeidsstipend 25 000, - Nkr.
  • Mentorordning verdi 25 000, - Nkr.
  • Dekning av utgifter uroppføring verdi 10 000, - Nkr.
  • Stipendets samlede verdi: 60 000, - Nkr.


Stipendet skal brukes til å skrive et nytt verk for blåsere der standard norsk blåsebesetning (med utgangspunkt i de norske militærorkestrene) er maksimal besetningsstørrelse, og der verket er skrevet med tanke på en besetning på høyt amatør- eller profesjonelt nivå. Verket skal ha en varighet på cirka 10 minutter. Tilpasninger for å ivareta den kunstneriske idéen for verket, eksempelvis i form av bruk av elektroniske elementer eller enkelte instrumenter som normalt ikke er en del av en standard blåsebesetning, kan være mulig.

Verket kan bli urframført i forbindelse med Nordic Wind Festival 4. - 7. november 2021, og må være ferdigstilt og tilgjengelig for ensemblet i god tid, og etter nærmere avtale.

Stipendiaten vil få tildelt en erfaren mentor/veileder som følger stipendiaten gjennom hele prosessen fram til ferdig resultat.

Hvordan søke


Søknaden skal inneholde:

  • Navn, alder og kontaktinformasjon
  • Enkel CV med utdanning og/eller relevant erfaring.
  • Kort beskrivelse av en idé for en komposisjon søkeren ønsker å utvikle ved hjelp av stipendet.
  • Arbeidsprøver fra tidligere verk i form av partiturer og lydfiler (om tilgjengelig).
  • Søknad med vedlegg sendes til Korpsnett Norge på epost til korpsnett@korpsnett.no innen 1. juni 2021.


Etter første søknadsrunde vil aktuelle kandidater bli bedt om å legge fram en mer gjennomarbeidet komposisjonsidé før endelig avgjørelse.

For spørsmål i forbindelse med utlysningen og stipendets innhold kontakt musikksjef i Korpsnett Norge, Jan Erik Helleren (40 16 22 96).

UNG Komponist gjennomføres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB sitt program for unge utøvere.