Oppstartsstøtte høsten 2021

UNOF hadde en egen støtteordning for å hjelpe orkestre i gang etter pandemien. Denne støtteordningen er nå avsluttet.